Behandlingsmetod

Behandlingsmetod

Stödet från Biocharger-teamet är magiskt

Metoden jag använder mig av bygger på att kroppen är ”bioelektrisk”. THC använder i första hand Biocharger, MWO och PEMF till frekvensbehandlingarna. Det finns ett fåtal producenter i världen av den typ av BioCharge-maskin som finns på THC. Jag anser att Advanced Biotechnologies LLC med Jim Girard är en av de mest seriösa. Stödet från Biocharger-teamet är dessutom magiskt. Den minsta önskan, till exempel om nya recept (program till BioCharger ™), tillgodoses inom några dagar. Det är helt enkelt ett fantastiskt team att arbeta med. Speciellt tack till David Defebo och Jim Girard!

Först en liten introduktionsfilm till hur behandlingen med BioCharger fungerar, läs gärna mer längre ner på sidan.

Klicka längst ner till höger för att se filmen på hela skärmen!

Jim Law är en av grundarna till Advanced Biotechnologies.

BioCharge-tekniken representerar mer än 25 års forskning, utveckling och validering som bygger på mer än 80 års dokumenterad forskning av internationellt erkända forskare. De tidiga pionjärer var Nikola Tesla, Georges Lakhovsky och Royal Rife. Du kan läsa mer om dessa frekvens-genier här.

 

Det mesta runt omkring oss består av energi

energi med biocharger

 

Världen vi lever i är mycket energirik, elektrisk och magnetisk. Mikrovågsstrålning duschar ständigt vår jord. Solstrålar bombarderar vår planet med mycket energirika partiklar.

Det uppskattas att det uppstår 400 000 åskväder med cirka 8 miljoner blixtar varje dag på jorden! Solstrålar från solen tillsammans med miljontals blixtnedslag slår en ”ring” kring jordens jonosfär, som en jättelik stämningsgaffel som skapar ett rikt spektrum av frekvenser som är nödvändiga för livet.

Den mänskliga hjärnan har naturliga frekvenser för elektromagnetisk strålning. Jordens så kallade Schumann-resonans t.ex. är ”i harmoni” med hjärnans theta vågor (djup avslappning). Neurobiologiska forskarna O’Keefe och Nadel visade att hjärnans hippocampus (”kopplingsstation” som förbinder associationsbanor mellan de olika delarna av hjärnan) är inställd på just 7,83 Hz.

De första bemannade rymdflygningarna skapade betydande fysiologiska problem för astronauterna. Michael A. Persinger, (professor i neurovetenskap) hittade då, på uppdrag av NASA, en lösning för astronauterna. Man installerade en frekvensmaskin (en ”Schumann-våg-generator”) som sände ut frekvensen 7,83 Hz, vilket avhjälpte biverkningarna. 

 

Läs mer om THCs metoder och maskiner

Med bakgrundsfakta som ovan och liknande kan man ana sig till att Nikola Teslas tes om att universum huvudsakligen utgörs av energi, vibration och frekvens stämmer! Det är också begripligt att all denna energi har en massiv inverkan på oss människor (ända in på cellnivå).

Jag har också en frekvensmaskin från Nederländerna. Den baseras på George’s Lakhovskys teknik medan Biocharger huvudsakligen använder Rife’s MOR-teknik. Maskinen från Nederländerna kan även användas för att köra healingprogram.

Mer information för dig som vill veta mer och få en ännu djupare förståelse för de metoder och maskiner THC använder hittar du här.

 

Comments are closed.