Vad är en BioCharger?

Vad är en BioCharger?

Vad är en biocharger och vad gör den egentligen?

Biochargern är väldigt mångsidig. Den kan både hela, lugna och ladda samt döda patogener (bakterier, virus och andra sjukdomsalstrande mikroorganismer). Jag använder den mest i ”döda-läget”. Den tekniken kallas för MOR-tekniken, Mortal Oscillatory Rate (Dödlig vibrationshastighet). Tekniken använder man oftast då man vet vilken patogen man slåss mot t.ex. Borrelia, Spirochetes inklusive cystform (intracellulärt och extracellulärt), Epstein Barr virus, Twar, Bartonella, Mycoplasma, Babesia, Anaplasma, Cytomegalo virus, Herpes virus 1+2, Coxsackievirus A+B, för att bara nämna några patogener.

Man kan likna MOR-teknologin vid när en operasångerska sjunger höga C och lyckas spräcka ett kristallglas. Hur går det till? Jo, det är ganska enkelt. Kristallen har en egen så kallad självresonans, om man klingar med en sked mot glaset så uppstår just den tonen. Kan man sjunga precis den tonen med tillräcklig kraft så spräcker man kristallen då den uppnår sin självresonans. Glaset fastnar i sin självresonans och spricker av vibrationerna.

På samma sätt fungerar det med patogener. Varje patogen har sin egen självresonans, så när biochargern ”sjunger” sin sång i olika toner för de olika patogenerna så ”spricker” de och dör. Detta såg vi tydligt på många av testpiloterna i den första ronden vi i vintras gick emot Borrelian och körde borreliareceptet i biochargern. Den har dessutom många andra egenskaper, man kan köra uppiggande frekvenser, helande frekvenser, frekvenser som påskyndar läkning, frekvenser mot svamp, parasiter och många fler.

Denna maskin kan man även köpa via mig om man vill ha en egen-biocharger, se mer om detta här.

Comments are closed.