Vad är en MWO?

Vad är en MWO?

Vad är en MWO och vad gör den egentligen!

MWO, Multi Wave Oscillator, är en frekvensmaskin som med hjälp av Nikola Tesla skapades av George Lakhovsky. Lakhovsky’s tes var att en mänsklig cell som är i toppform har en vibrationshastighet som ligger på en speciell frekvens, som i sin tur genererar ett antal millivolt, det finns lite olika data om hur många mV, men exempelvis så kan det se ut enligt nedanstående.

Vid sjukdom så sjunker cellmembran spänningen. Från 70 – 110 mV på friska celler, till 40 – 50 mV på sjuka celler och 15 – 30 mV på cancerceller. Tesen som han så småningom bevisade var att om man kan tvinga den sjuka cellen tillbaka till sin hälsosamma vibrationshastighet så börjar den också att stiga i energi varvid hälsan återkommer.

Vid lågfrekvent behandling kan man behandla 6 personer vid samma tillfälle, vid högfrekvent behandling (när man har väldigt bråttom, svår sjukdom etc) så behandlar man en och en. Idag byggs den bästa MWO’n av Hessel Hornveld i Holland.

Comments are closed.