Vad är en PEMF?

Vad är en PEMF?


Vad är PEMF och vad gör den egentligen?

För att ha friska celler måste du genomgående vara aktiv – regelbundet ”trimma cellerna” – vilket kommer att minska åldrandet och risken för celldysfunktion.

Så länge som våra celler är friska är våra kroppar hälsosamma.
Även om celldysfunktion är omöjlig att se med blotta öga kan det leda till sjukdom om dysfunktionen inte åtgärdas i tid. Genom att använda pulserande elektromagnetiska fält (PEMFs) varje dag kan du finjustera dina hälsa på bara några minuter.

När symptomen på en känd sjukdom eller tillstånd upptäcks kan PEMF-behandlingar ofta hjälpa cellerna att ombalansera dysfunktionen snabbare, oavsett om de görs tillsammans med andra terapier eller inte. Många fördelar med PEMF-terapi har visat sig genom mer än 2000 medicinska studier runt om i världen med flera olika PEMF-terapi-enheter.

De positiva effekterna av PEMF var välkända redan i mitten av 1900-talet. PEMF användes för experiment i healing och cellulär hälsa och såldes till både läkare (som medicintekniska produkter) och konsumenter (som terapeutiska enheter). Den första högeffekts PEMF-terapi-enheterna dök upp på marknaden under 1970-talet. De användes för att förbättra hälsan hos muskler, senor, nerver, ligament, brosk och minska smärta samt för cellulär detox.

Många länder runt om i världen har accepterat PEMF som medicinska terapienheter. I USA har FDA, den Amerikanska läkemedelsmyndigheten, godkänt användningen av PEMF-terapi (1979) för att behandla svårläkta skelettfrakturer, muskelstimulering och urininkontinens (1998) samt mot ångest och depression (2006). Kanada har accepterat PEMF enheter för flera användningsmöjligheter. Israel har accepterat PEMF enheter för migrän. EU har godkänt användningen av PEMF terapi för att underlätta återställning från degeneration dvs återhämtning efter nedbrytning av patogener (virus, bakterier, svamp, parasiter och andra skadliga organismer), trauma samt för behandling i en en mängd motionssammanhang.

Högeffekts PEMF-terapienheter t.ex. PMT120, PEMF8000 och PAP IMI har använts i Schweiz, Tyskland och Österrike i samband med cancer för att överladda maligna tumörceller och inducera apoptos (framkalla celldöd).

Vad PEMFs vetenskapligt har lärt oss är att allt är energi. Den är alltid dynamisk och har en frekvens. All energi är elektromagnetisk strålning i naturen. Alla atomer, celler och kemikalier framkallar EMFs. Varje organ i vår kropp producerar sitt eget elektromagnetiska fält. Det har visat sig att våra kroppar faktiskt projicerar egna fält och att alla 70 biljoner kroppsceller skickar signaler via elektromagnetiska frekvenser. Ingen reaktion sker i kroppen utan en elektromagnetisk utbyte. När elektromagnetisk aktivitet i kroppen upphör, då är du inte längre vid liv.

Eftersom PEMFs behandlar nedsatt funktion hos celler ökar den den övergripande hälsan vid behandling.

PEMFs levererar välgörande EMFs och frekvenser till cellerna. Även de svagaste frekvenser kan tränga in i varje cell, ben, vävnad och organ utan att ändras eller absorberas. De flesta kemiska och elektriska processer i vävnader stimuleras av att PEMFs passerar genom dem.

Terapeutiska PEMFs är särskilt utformat för att stödja mobil energi på ett positivt sätt, så att de ger bättre cellulär funktion och hälsa. Enheter som producerar PEMFs kan variera beroende på ett antal viktiga funktioner (kurva, frekvens, styrka och typ av stimulatorer). Frekvenser kan vara komplexa eller enkla och intensiteten kan också vara låg, medium eller hög. Det finns ingen ”en-passar-alla-behandling”.

De flesta PEMF-enheter bidrar till en viss grad, beroende på tillstånd eller problem. Men vid val av fel utrustning kan det leda till otillfredsställande resultat. Eftersom vår kropp är komplex är PEMF en perfekt väg till att få bra resultat (utan en myriad av olika behandlingar).

Comments are closed.