Referenser

Referenser

Studier av resultat

Jag har kört BioChargern på hundratals personer. Tusentals gånger har jag startat den med olika program. Under hösten 2015 och våren 2016 har jag gjort två stora studier, och under perioden oktober 2016 till februari 2017 en specifikt för Borrelia. I den studien har jag haft hjälp av Titti Alvarsson som är utbildad biomedicinsk analytiker, och gör blodanalyser före och efter behandlingen av personer som har spiroketer i blodet. Studien bestod i trettio behandlingar med en särskild recept som Jim G har utvecklats efter mina önskemål samt levande blodanalys före och efter behandling. Med Tittis hjälp har jag och de som behandlats för första gången fått ett kvitto på det jag gör genom att kunna se skillnaden i blodet efter andra analysen.

60 personer deltog i studien och vi har fått några riktigt bra resultat! Av de 33 svar som vi fått in svar på ser ut på följande sätt. 52% minskat antal sp+cy+coinf 15% 0 sp MEN cy 12% ökat antal sp+cy 21% inga bakterier kvar. Fler svar kommer in löpande vartefter provsvaren blir klara.

Här kan du läsa några berättelser från människor som blivit hjälpta av frekvensbehandling…

Annelie Johannesen

Maria Lindahl

Pia Mörk

Daniel Saber

Tina Saks

Carola Pelin

Miija

Susanne Norin

Ylva Hansén

Anette Fredriksson

Comments are closed.